II Karkonoska Kula - Niesportowiec też Sportowiec - Petanka Cieplice 2017
Dodane przez naczelny dnia Wrzesień 13 2017 14:23:38

REGULAMIN TURNIEJU DOSTĘPNY PO KLIKNIĘCIU "CZYTAJ WIĘCEJ" NA PASKU PONIŻEJ

Rozszerzona zawartość newsa
REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO
"NIESPORTOWIEC TEŻ SPORTOWIEC - PETANKA CIEPLICE"
W RAMACH FESTIWALU PETANKI
"II KARKONOSKA KULA 2017"

1. Cel:
- popularyzacja gry w petankę wśród mieszkańców Jeleniej Góry i okolic.
- krzewienie i propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród społeczeństwa.
- integracja środowisk.
- zapewnienie zorganizowanej formy spędzania wolnego czasu podczas okresu wakacyjnego dla mieszkańców, turystów oraz osób spędzających czas w Jeleniej Górze i okolicach

2. Organizatorzy:
- Ognisko TKKF „Orle” w Jeleniej Górze
- Okręgowe TKKF „Karkonosze” w Jeleniej Górze

3. Współorganizatorzy i Sponsorzy:
- Urząd Miasta Jelenia Góra
- sponsorzy prywatni

4. Termin rozgrywek:
23 wrzesień 2017 godz. 10:00 (start rozgrywek)

5. Warunki uczestnictwa:
- rozgrywki mają charakter otwarty tzn. rozgrywki odbywają się w formule OPEN bez podziału na kategorie wiekowe oraz bez podziału na kategorię kobiet i mężczyzn. Minimalną granicą wieku uprawniającą do startu jest ukończone 18 lat ,
- rozgrywki są prowadzone w formule opartej o gry singlowe tj. jeden na jeden,
- zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, podpisując przed startem odpowiednie oświadczenie na rzecz organizatora.
- zawodnicy mogą w czasie rozgrywek korzystać z własnego sprzętu ( prywatne komplety buli), w przypadku nie posiadania własnego sprzętu organizator zapewnia dostęp do sprzętu na czas rozgrywanego Turnieju.
- w Turnieju nie ma opłaty startowej !!!


6. Przebieg rozgrywek
- opiekę administracyjno-techniczną nad właściwym przebiegiem zawodów sprawować będą sędziowie - członkowie TKKF „Orle” w Jeleniej Górze. Sędziowie prowadzić będą zestawienie zawodów, tabelę rozgrywek oraz czuwać będą nad poprawnością przeprowadzanych zawodów.
- miejscem rozgrywek będzie bulodrom na Osiedlu Orlim w Jeleniej Górze przy ulicy Orla 12 (przy podjeździe na stację PKP Jelenia Góra Orle)

- W TURNIEJU ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA – 24 Osoby Max. – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

- wszystkie partie w czasie rozgrywek kończą się po zdobyciu przez jedną ze stron 13 punktów. Obowiązuje limit czasowy na partię 30 minut plus dodatkowy rzut świnką.
- W podstawowym schemacie rozgrywki odbywają się w formule – eliminacje (runda grupowa lub rundy szwajcarskie), następnie play-off.
- w kwestiach spornych dotyczących rozgrywek ostateczny głos ma Sędzia Główny a jego decyzja jest nieodwołalna.
- sędziowanie poszczególnych meczów odbywa się pomiędzy zawodnikami uczestniczącymi w rozgrywkach z poszanowaniem zasady FAIR PLAY.


7. Zapisy
Zapisy odbywają się poprzez portal społecznościowy Facebook - patrz wydarzenie II Karkonoska Kula 2017 -Niesportowiec też Sportowiec - Petanka Cieplice -grupa na Facebooku - TKKF Jelenia Góra. Lub za pomocą wiadomości priv do administratora Grupy.
8. Jeśli pozostaną wolne miejsca istnieje możliwość zapisania się do Turnieju w dniu zawodów.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

9. Nagrody
- Zwycięzca otrzyma pamiątkowy Puchar
- zawodnicy z miejsc I - III otrzymają pamiątkowe medale, puchary, nagrody rzeczowe
- zawodnicy z miejsc I - VI otrzymają pamiątkowe dyplomy


Organizator przewiduje możliwość wręczenia nagród upominków dla w/w zawodników oraz różnych nagród "niespodzianek" !!!

10. Postanowienia Końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione, zgubione lub zniszczone przed, w czasie i po zawodach.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry. Zawodnicy biorący udział w zawodach nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Uczestniczący w rozgrywkach zawodnicy (zespoły) ubezpieczają się we własnym zakresie.
Każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz rezultatów zawodów we wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatorów.
W sprawach spornych i nieujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny Zawodów w porozumieniu z Organizatorem.